Välkommen till RemaSawco

Vi levererar smarta lösningar till sågverksindustrin. Vi kan hela sågverksprocessen från timmersortering till hyvlerier. Vårt huvudområde är kvalificerade mätsystem för att bättre utnyttja råvaran och vi är specialister på styrning av sågverksmaskiner.

Våra system inkluderar bland annat röntgen- och 3D-mätning i mätstationen, optimering och olika måttkontroller i såglinjen, automatisk kvalitetsavsyning och sortering av brädor i råsorteringen eller justerverket. Våra produkter ligger i teknisk framkant och vi utvecklas ständigt för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för våra kunder.

Det digitala sågverket är framtiden och vi har kommit en lång bit på väg. Klicka här för att se hur RemaSawco är en viktig del i Moelvens utveckling.

Ett digitaliseringsprojekt pågår och det finansieras av Vinnova med 4 miljoner kronor, medan Moelven, RemaSawco och Schneider Electric bidrar med 2 miljoner kronor vardera. Läs mer om detta här.