Ordern omfattar installation av ett komplett RS-BoardScannerQ-system och den nyutvecklade produkten RS-StrengthGrader - Beröringsfri hållfasthetssortering. Den certifierades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB i mars 2016. Vidare så kommer RS-3D Log Scanner att uppgraderas och en ny operatörsplats att installeras på timmersorteringen i Moheda.

”Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. ”Produkten har nu sålts och driftsatts på ett större antal sågverk i Sverige, men också i Norge, Baltikum, USA och Ryssland. Det är också glädjande att den nya applikationen RS-StrengthGrader blivit så positivt mottagen med flera tecknade orders på kort tid”, fortsätter Peter Johansson.

”Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var dels den funktionalitet som finns i RS-BoardScannerQ, med bl.a. möjligheten till hållfasthetssortering, men också det goda mottagande som produkten fått av sina kunder i tidigare leveranser, säger Göran Swärdh, teknisk chef för ATA-koncernen och ansvarig för detta inköp. Vi upplever också att RemaSawco aktivt arbetat med att sätta sig in i hur vi vill utveckla vår verksamhet och föreslagit en för ändamålet attraktiv lösning”, fortsätter Göran Swärdh.