RemaSawco har erhållit en order från Callans Trä AB och det gäller en uppgradering i justerverket. Ordervärdet är 4,7 MSEK. Ordern omfattar installation av ett komplett RS-BoardScannerQ-system för kvalitetssortering av brädor samt tillhörande anpassning/uppgradering av RemaSawcos befintliga styrsystem, ProSort. Leveransen görs i samarbete med Renholmen AB, som ansvarar för mekanisk ombyggnad. Ordern tecknades under 3:e kvartalet för planerad leverans i slutet av 2016.

”Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. ”Produkten har nu sålts och driftsatts på ett större antal sågverk på den svenska marknaden, men också till Norge, Baltikum, USA och Ryssland”.

”Det är speciellt glädjande att Callans Trä AB nu väljer RS-BoardscannerQ med tanke på den seriösa och omsorgsfulla utvärdering som gjorts under året”, säger Johan Kihlgren, försäljningschef på RemaSawco AB. ”Vi upplever nu ett allt större intresse för RS-BoardscannerQ och ser med tillförsikt på framtiden”, fortsätter Kihlgren.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier där brädindividerna transporteras på tvären. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (=fiber), dimensions- och visuella data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering i sågverk tack vare den sofistikerade mättekniken och RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.