Två strategiskt viktiga affärer om totalt c:a 7 MSEK har erövrats i USA. Affärerna är tagna tillsammans med RemaSawcos partner i Kanada - Raptor Integration Inc.

Beställningarna omfattar leverans av ett kvalitetsavsyningssystem för brädor - RS-BoardScannerQ. Det är den första leveransen av systemet på den nordamerikanska marknaden. Dessutom, också i samarbete med Raptor Integration, leverans av ett dimensionsmätsystem för brädor. Båda affärerna avser kunder i norra Kalifornien.

”Det här är en genombrottsorder för RemaSawco och en ytterligare framgång för den internationella satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ. Produkten har hittills sålts och driftsatts på ett antal sågverk på den svenska marknaden, men också i Norge, Baltikum och Ryssland. Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var dels ett konkurrenskraftigt pris/prestandaförhållande, men också en mekaniskt och mjukvarumässigt överlägsen lösning, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingschef RemaSawco.”

Leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2016.