Ordern omfattar en uppgradering av mätstationen inklusive ett komplett system, RS-3DXRay, för inmätning och kvalitetssortering till timmersorteringen på AB Hilmer Andersson. Leverans är planerad till början av juli 2019.

Ordern omfattar också mätning under bark, utsökning av metall och andra främmande föremål samt en ny optimering på timmer.

”Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela sågverksprocessen” säger Nils Andersson, produktionschef och delägare av AB Hilmer Andersson. Förutom att kunna förbättra optimeringen och än effektivare söka ut oönskade föremål i stocken får vi också en betydligt bättre mätning under bark, året runt, fortsätter Nils Andersson

”Samarbetet med Hilmer Andersson har pågått i många år och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet” säger Johan Friberg, VD Image Systems.

Hilmer Andersson AB blir det andra sågverket i Sverige där RemaSawco installerar den nya helhetslösningen för timmersortering – det vill säga det kompletta mätsystemet RS-3DXRay, från RemaSawco Oy i Finland, integrerat med det välkända bassystemet RS-715 från RemaSawco AB.

RS-3DXRay är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (XRay) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

 

Läs pressmeddelandet här!