Ordern omfattar ett komplett system för optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till det planerade justerverket på Holmen Braviken. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader.

Leverans och driftsättning av RS-BoardScannerQ är planerad till Q1 2020.

”Vi tycker RemaSawco har en bra lösning, det passar den högkapacitetsanläggning vi bygger” säger Victor Holmquist, teknisk chef på Holmen Timber.

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Holmens satsning i en av Norra Europas mest kompetenta högkapacitetsanläggning för justering” säger Johan Friberg, VD på Image Systems.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Läs pressmeddelandet här!