Ordern omfattar en modernisering av två stycken såglinjer med RS-3D Log Scanner för 3D mätning av stockar, RS-Opt för optimering av sågutbyte, RS-Z för kontroll av rundvridning samt RS-3DCant för kontroll och optimering av block. Leveransen omfattar även ett nytt verktyg för planering och konfiguration av produktionen. Leverans är planerad till början av juni 2019.

”RemaSawco har i detta projekt presenterat den mest kompletta lösningen, och med ett konstruktivt upplägg för integration och driftsättning som minimerar vår stopptid under installationen” säger Daniel Holmgren, produktionsansvarig på SCA Munksunds Sågverk. ”Mätsystemet, RS-Z, för kontroll av stockrundvridaren är en intressant produkt som ger oss automatiskt och ögonblicklig uppföljning av funktionen” fortsätter Daniel Holmgren.

”RemaSawco har ett långt samarbete med SCA Munksund, och det är med stor entusiasm vi nu tar oss an moderniseringen av såglinjerna. RS-3DLog och RS-Opt är två viktiga hörnstenar för vår satsning att skapa optimalt utbyte i framtidens sågverk” säger Johan Friberg, VD Image Systems. ”SCA är en viktig partner för oss i vårt arbete att utveckla svensk sågverksindustri” avslutar Johan Friberg.

RS-Z är ett unikt mätsystem för kontroll och möjlighet till korrigering av stockrundvridare. Det möjliggör att det tidigare svåra problemet med uppföljning av stockrundvridning nu är löst. RS-Opt i kombination med RS-3DCant efter första reducering mäter blocket och säkerställer att såglinjen alltid ger maximalt utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

Läs pressmeddelandet här!