RemaSawco har erhållit en order från Moelven Valåsen AB omfattande om- och utbyggnad av sågverkets justerverk. Ordern inkluderar en RS-BoardScannerQ med beröringsfri hållfasthetssortering. I leveransen ingår även ett nytt styrsystem, samt anpassning av mekanisk lösning.

”För RemaSawco är detta en av de största ordrar vi erhållit, samtidigt som det är hedrande att få förtroendet att ta ett helhetsansvar för projektet”, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingschef RemaSawco. ”Det är också glädjande att få arbeta vidare med Moelven som var utvecklingspartner avseende AIS (Applikation – Integration – Spårbarhet ) och som varit en av pilotkunderna vad gäller utveckling och certifiering av beröringsfri hållfasthetssortering RS-StrengthGrader”, fortsätter Mikael Jacobsson.

”För Moelven Valåsen innebär investeringen att vi bygger bort en trång sektor som vi haft i justerverket, vilket möjliggör en ökad produktionsvolym av sågad vara, samtidigt som vi uppnår en högre driftssäkerhet”, säger Fredrik Wallenstad, VD Moelven Valåsen AB. ”I och med valet av RS-BoardscannerQ får vi möjlighet att implementera AIS-konceptet fullt ut, samt tillgång till en beröringsfri hållfasthetssortering avseende konstruktionsvirke och limträkomponenter i hög sorterklass”, fortsätter Wallenstad”.