RemaSawco har erhållit en order för automationssystem till Södra Woods sågverk i Långasjö. Ordervärdet är i spannet 2.6 - 3.0 Mkr, beroende på vilka optioner som avropas.

Ordern omfattar ett RS-BoardScannerP-system med tracheid-funktion till sågverkets råsortering i brädlinjen. Med RS-BoardScannerP ersätts ett äldre Autolog-system. Installationen genomförs som en retrofit-installation på befintlig mätram, utan inverkan på övrig mekanik. Leveransen är planerad till sommaren 2017.

Med RS-BoardScannerP + tracheid har RemaSawco tagit brädavsyningstekniken ytterligare ett steg framåt. Förutom att med hög noggrannhet och hög upplösning mäta och bestämma dimension, profil och form på brädor i sågverkets råsortering (RS-BoardScannerP), kan man nu med tillägget ”tracheid-funktion” kvalitetssortera med avseende på grova defekter som t.ex. kvistar och röta. Detta gör att sågverket kan styra och öka träffsäkerheten och utbytet redan i råsorteringen.

Tracheid-funktionen gör också att systemet kan kompletteras med en mjukvarumodul för beröringsfri hållfasthetsbedömning. Detta ger sågverket ytterligare möjlighet att i ett tidigt skede optimera produktionen för jämnare kvalitet och ökat utbyte.

”Vi är stolta och glada över att få vara del av Södra Woods satsning och uppgradering av sågverket i Långasjö.”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. ”Södra Wood ställer höga krav på oss som systemleverantör. Detta blir vårt andra projekt på kort tid med RS-BoardScannerP + tracheid till råsortering. Vi ser att intresset är stort och att det finns en stor potential på marknaden”, fortsätter Peter Johansson.