Hållanders Sågverk AB i Dalstorp i Västergötland investerar i en RS-BoardScannerQ. Affären är värd c:a 5,5 MSEK och i den ingår RS-BoardScannerQ samt installation av nytt styrsystem och diverse elektronik i samband med detta. Dessutom ingår RemaSawcos nya beröringsfria hållfasthetsapplikation som är en integrerad del i RS-BoardScannerQ.

"Med RS BoardscannerQ bygger vi bort en flaskhals i produktionen och ökar därmed produktiviteten avsevärt. Systemet bidrar till jämnare och bättre sortering samt högre kvalitet och det är förstås också faktorer som har påverkat vårt investeringsbeslut", säger Christer Hållander på Hållanders Sågverk AB.