Med RS-BoardScannerP,  en variant av RS-BoardScannerQ innehållande tracheidmätning, möjliggörs normal dimensionsmätning och kvalitetssortering avseende defekter som t.ex. kvistar och röta. Detta gör att sågverket kan styra och öka träffsäkerheten och utbytet redan i råsorteringen.

"Vi är mycket glada att få jobba tillsammans med Nydala Trävaru AB för den här referensinstallationen. Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vårt RS-BoardScanner-koncept”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. 

”RS-BoardScannerQ har nu sålts till ett större antal sågverk på den svenska marknaden, men också till Norge, Baltikum, USA och Ryssland. Det är också glädjande att den nya applikationen för beröringsfri hållfasthetssortering, RS-StrengthGrader, har blivit så positivt mottagen med flera tecknade ordrar på kort tid”, fortsätter Peter Johansson.

”Med RS-BoardScannerP får vi ett modernt system med hög prestanda, men även ny funktionalitet som tidigare inte varit tillgänglig. Det som också bidrog till att vi valde RemaSawcos lösning är att de kan erbjuda en retrofit installation på befintlig mätram, med snabb installation och liten inverkan på produktionen”, säger Ingemar Lindman, VD på Nydala Trävaru AB.

RS-BoardScanner P kan kompletteras med en certifierad mjukvarumodul för beröringsfri hållfasthetsklassning, RS-StrengthGrader, vilket möjliggör sortering mot kvalitetsklass redan i råsorteringen.