Ordern omfattar automationssystem, maskinstyrning och kraftförsörjning till en ny högpresterande såglinje för Södra Woods sågverk i Långasjö. I RemaSawcos åtagande ingår också att integrera och säkerställa funktionalitet med de befintliga system, som skall samverka med de nya systemen och maskinerna. Ordervärdet uppgår till 8 MSEK och redovisas som orderingång för fjärde kvartalet 2016. 

När projektet är genomfört kommer följande system från RemaSawco att ingå i den nya såglinjen:

RS-3DLogScanner – 3D-mätning av stockarna i sågintaget

RS-Opt – Optimering av sågutbyte ur varje stock

RS-Z – Kontroll och korrigering av rundvridning av stock före första sågning

RS-Line – Kontroll av rundvridning och position efter första sågning

RS-Con – Dimensionskontroll av centrumbrädorna efter sista sågning

”Valet av RemaSawco som leverantör av styrning och optimering matchar de högt ställda kriterier och krav som fastställts av oss som huvudleverantör” säger Stefan Arnqvist, VD AriVislanda AB.

”Vi tackar AriVislanda och Södra Wood för ett mycket konstruktivt samarbete och för det förtroende och ansvar som följer med detta projekt. Vi är stolta över att få vara delaktiga i Södra Wood Långasjös expansion och satsning på framtiden. Med det här projektet visar vi att RemaSawco ligger i teknisk framkant och har kompetens och systemlösningar för framtidens sågverk” säger Peter Johansson, VD Image Systems AB.

Projektleveransen påbörjas under första kvartalet 2017 och kommer att pågå under större delen av året. Ordern kommer i huvudsak intäktsavräknas under andra och tredje kvartalet 2017.