Sågverket Toftan 2 är anpassat för längder upp till 3,6 meter och mycket snabba flöden (180 brädor per minut). Det kommer att stå färdigt och köra igång produktionen i augusti 2016. Toftan har sedan tidigare RS-BoardScannerQ i systersågverket Toftan 1 och har framgångsrikt prövat och utvärderat de möjligheter och fördelar som systemet erbjuder.

”Toftan är en viktig och strategisk partner i Estland och på den baltiska marknaden. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet från Toftan och ser detta som ett kvitto på att vi leder utvecklingen och står oss väl i den internationella konkurrensen”, säger Affärsområdeschef Per Lindell, RemaSawco.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat tväravsyningssystem av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels på grund av den sofistikerade mättekniken och dels på grund av RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.