Ordern omfattar leverans och installation av den nordamerikanska versionen av RS-BoardScannerQ - FX85.

Leverans och installation kommer att genomföras tillsammans med RemaSawcos nordamerikanska partner Raptor Inc.

”För RemaSawcos del är detta en mycket viktig order. Detta är den andra ordern från samma kund på den nordamerikanska marknaden. Detta utgör ett kvitto på vårt genombrott i denna, för vår framtida tillväxt, mycket viktiga marknad. Dessa två anläggningar kommer att utgöra fullskaliga referensanläggningar som vi kommer att använda för att demonstrera våra systems fördelar för andra kunder i Nordamerika”, säger Mikael Jacobsson, Affärsutvecklingschef.  

”Det är speciellt glädjande att Trinity ger oss möjligheten att få utveckla verksamheten på sitt sågverk i Korbel genom omfattande investeringar i justerverket, då RemaSawco och Raptor just framgångsrikt levererat en motsvarande anläggning på Trinitys anläggning i Weaverville”, säger Tim Mosher, VD Raptor Inc.

Leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2017.

Dessa två projekt kommer att presenteras i seminarieform på den viktiga branschmässan Wood Show i Atlanta, USA, 13-15 juni, 2017.