Ordern omfattar installation av vår 3D scanner för inmätning och sortering av timmer, samt styrsystemet RS-715 med tillhörande elektronik. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att uppgradera RS-3D Log Scanner med RS-3DXray för att kunna sortera timret på inre kvalitet.

"Med RemaSawcos helhetslösning för timmersorteringen står vi väl rustade inför framtiden och ökar vår kapacitet. Möjligheten att längre fram uppgradera vår 3D stockmätare med RS-Xray är ytterligare en faktor som har påverkat vårt investeringsbeslut", säger Magnus Petersson på Vida Bruza AB.