Ordern omfattar bland annat en ny 3D-mätram, nytt sorter-och inmätningssystem, ny operatörsplats samt senaste generationens optimering till timmersorteringen vid sågverket i Gällö, som ligger sydost om Östersund.

Leverans och driftsättning är planerad till maj 2018. 

”Vi tackar Gällö Timber för förtroendet att få vara en del i den fortsatta och spännande utvecklingen av sågverket i Gällö", säger Johan Friberg, VD för Image Systems. Gällö Timber ägs till lika delar av Persson Invest och SCA.

”Det som fällde avgörandet till RemaSawcos fördel var, dels att man på ett förtjänstfullt sätt levererat och supportat befintlig anläggning, samt att man i slutändan erbjöd den bästa helhetslösningen", säger Urban Wiklund, VD för Gällö Timber.

Läs hela pressmeddelandet här!