Ordern omfattar installation av ett komplett RS-BoardScannerQ-system för kvalitetssortering av brädor i justerverket. Leverans är planerad till slutet av året 2017.

”Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems. ”Det är speciellt glädjande att Lesteсhsnab Plyus nu valt RS-BoardScannerQ som en av de viktigaste komponenterna i sin satsning att bygga upp en av Rysslands mest hög-presterande sågverk. Det är också glädjande att vi nu med RS-Boardscanner tar steget in i den ryska marknaden”, fortsätter Johan Friberg.

RS-BoardScanner Q är ett helautomatiserat tväravsyningssystem av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och visiondata. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels på tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.