Ordern omfattar en uppgradering av mätstationen inklusive ett komplett system, RS-3DXRay, för inmätning och kvalitetssortering till timmersorteringen på Hållanders Sågverk i Dalstorp. Leverans är planerad till början av maj 2019.

”Med denna investering bygger vi vidare på vår strategi att öka kvalitet och utbyte i hela sågverksprocessen” säger Christer Hållander, VD och delägare. ”Efter att vi har sett nyttan och vinsten med införandet av RS-BoardScannerQ i justerverket sluter vi nu cirkeln med motsvarande uppgradering i timmersorteringen, i och med införandet av RS-3DXRay” fortsätter Christer Hållander.

”Samarbetet med Hållanders går nu in i nästa fas och det är med stor entusiasm vi tar oss an det här projektet” säger Johan Friberg, VD Image Systems. ”Med RS-3DXRay och RS-BoardScannerQ är två viktiga hörnstenar på plats för framtidens sågverk. Hållanders är en strategisk referenskund för RemaSawco, som nu visar att Det Digitala Sågverket är vägen framåt även för små och medelstora sågverk.” avslutar Johan Friberg.

Hållanders blir det första sågverket där RemaSawco installerar den nya helhetslösningen för timmersortering – det vill säga det kompletta mätsystemet RS-3DXRay, från RemaSawco Oy i Finland, integrerat med det välkända bassystemet RS-715 från RemaSawco AB.

RS-3DXRay är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (XRay) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process. Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon: 013-200 100, e-post: johan.friberg@imagesystems.se

 

 

Läs pressmeddelandet här