”Vi tackar Nordwood för förtroendet att få leverera optimeringen till det nya justerverket och att få vara med som strategisk partner i utbyggnaden och satsningen på Viiratsi Saeveski.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

”Denna order från Nordwood är en i raden av nya projekt i Estland de senaste åren. Vi ser det som ett kvitto på att vår långsiktiga satsning på Estland bär frukt och att kunderna här ser styrkan och fördelarna med RemaSawcos helhetsslösning för mätning, optimering och styrning till sågverksprocessen.” fortsätter Johan Friberg.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning och optimering helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.