Ordern omfattar ett komplett system med mekanik, styrning, optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till justerverket på Ljungträ. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader och RS-ProSort.

Remasawco tar i detta projekt fullt ansvar för hela projektet inklusive mekanisk och elektrisk installation.

Leverans och driftsättning av RS-BoardScannerQ är planerad till Q3 2019.

”Enligt vår bedömning erbjuder RemaSawco den för oss bästa helhetslösningen med högpresterande kvalitetssortering, integrerad styrning samt förväntat högt utbyte vid hållfasthetssortering.
RS-BoardscannerQ passar väl in i vår satsning att modernisera anläggningen och öppnar nya möjligheter för ett större produktutbud, säger Dan Törnberg, VD på Ljungträ AB”

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Ljungträs satsning för att modernisera och rusta Ljungträ för framtiden. Vi delar även filosofi med Ljungträ om hur framtidens sågverk bör vara rustade vad gäller flexibilitet i produktmix, digitalisering av produktionsflöde och värdeskapande åtgärder” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

 

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Läs pressmeddelandet här!