Ordern omfattar en totalentreprenad för mekanik, kraft, styrning, optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till Bergene Holms anläggning i Larvik, Norge. Systemet inkluderar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader och RS-EndSorter samt utökad säkerhet.

Leverans och driftsättning av RS-BoardScannerQ är planerad till sommarperioden 2019.

”Bergene Holm AS investerade i en ombyggnad av justerverket på Haslestad, med ett gott resultat, och nu väljer vi att göra motsvarande på vår anläggning i Larvik. För Bergene Holm AS ligger investeringar i digitalisering och automation i fokus, då vi ser det som ett utmärkt sätt att leverera en allt högre kvalitet och därmed öka konkurrenskraften”, säger Håvard Omholt, Teknisk Direktör på Bergene Holm A/S”. https://www.bergeneholm.no

”Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i Bergene Holms satsning på ny teknik och ser fram mot ett givande projekt” säger Johan Friberg, VD för Image Systems.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och visiondata. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Läs pressmeddelandet här!