RemaSawco AB kommer att tillsammans med parterna Moelven Valåsen AB, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Schneider Electric, med finansiering från Vinnova, utveckla nästa generation av integrerade produkter och lösningar med målet att skapa det digitala sågverket. Såväl volyms- som värdeutbytet kan ökas genom att ha en tänkt slutkundsprodukt i åtanke så tidigt som möjligt i produktionsprocessen. 

RemaSawco AB har sedan tidigare drivit ett intensivt utvecklingsprogram med namnet AIS (Applikation – Integration – Spårbarhet) där målet har varit att i högre grad än idag ha en gemensam produktfamilj för hela sågverket (Applikation), som i högre utsträckning kan utbyta information med varandra (Integration) samt möjliggöra en spårbarhet genom hela kedjan (Spårbarhet).

Första pilotkunder har varit Moelven Valåsen AB och Stenvalls Trä AB.

”Det känns glädjande att vårt AIS-koncept vunnit både gillande och en plats på marknaden och att vi nu med mycket kompetenta partners kan ta utvecklingen vidare” säger Mikael Jacobsson på RemaSawco AB.

Projektet har en tydlig ekonomisk målsättning vilket innebära en ökad processeffektivitet med 15 %, ökat produktvärde med 10 % och en reducerad energianvändning med 10 %.

Arbetet påbörjas omedelbart och utöver löpande information kommer resultatet att presenteras i seminarieform på nästkommande Trä & Teknik i Göteborg 2018.

För ytterligare information, kontakta Mikael Jacobsson, telefon 070 647 58 10, E-post: mikael.jacobsson@remasawco.se