RemaSawco levererar en RS-BoardScannerQ 2.0

Linköping den 26 februari 2015

RemaSawco AB – ett affärsområde i Image Systems AB har idag erhållit en order på 10,2 Msek från Moelven Mjösbruket A/S, en enhet inom Moelven Timber AB, i sin tur ett affärsområde inom Moelven gruppen.

Ordern omfattar det totala ansvaret för ombyggnad av befintligt justerverk, installation av en komplett BoardScanner Q 2.0 samt en nyinstallation av styrsystemet till ProSort.

”För RemaSawcos del är det mycket glädjande att vi dels erhåller ytterligare en order på vår egenutvecklade RS-BoardScannerQ, vilken lanserades under 2013 och framgångsrikt installerats hos ett antal kunder både i Norden och internationellt, dels att vi får förtroendet att ta det totala ansvaret för ett projekt av denna typ, säger affärsområdeschef Per Lindell. ”

”Vi har under en längre tid utvärderat olika projekt och leverantörer och slutligt kommit fram till att kombinationen av fördelarna med BoardScanner Q och RemaSawcos förmåga att ta det totala ansvaret för ett projekt av denna typ fällde avgörandet till RemaSawcos fördel, säger Sturla Westrum, VD Moelven Mjösbruket A/S”

Installation av projektet skedde under sommaren 2015.