RemaSawco nyrekryterar

Vi har anställt personal med kunskaper om programutveckling av PLC och PC-applikationer, men även med kunskaper inom våra kompetensområden bildbehandling och sensorteknologi. Vidare så har vi knutit personer till oss som ska fungera som projektledare och installatörer.