Så var det dags igen för vårt årliga användargruppsmöte. Denna gång besökte vi Ture Johansson Trävaru AB och fick se anläggningen i full drift. Torbjörn hos Ture Johansson Trävaru AB berättade om systemet och erfarenheter från driften. Stort tack för att vi fick komma! Efter detta bar det av till Hooks Herrgård och lunch. Information från Mikael Jacobsson och Urban Ståhl på RemaSawco följde. Systemet utvecklas kontinuerligt och vi fick veta statusen på leveranser, utvecklingsarbete och planer/visioner för framtiden. Sedan var det dags för våra användare att säga sitt i form av grupparbete som sedermera redovisades och diskuterades. Många kloka synpunkter kom fram som givetvis kommer att avspegla sig i RemaSawcos framtida arbete. Dagen avslutades med en utmärkt middag i herrgårdens matsal. All heder till Hooks Herrgård för smidigt arrangemang och fantastisk mat.