För RemaSawco är inne i en expansiv fas med intensiv system- och produktutveckling. Vår utvecklingsavdelning är ansvarig för att underhålla och vidareutveckla befintliga produkter samt driva utvecklingen av nya. Vi har idag personal placerad på våra kontor i Västerås, Nyköping och Linköping. Teamet utvecklar agilt och består av seniora medarbetare med kompetens inom beröringsfria mättekniker. Arbetet riktas mot sågverksindustrin med fokus på visionteknik, röntgenteknik och hård-varunära programmering.

Läs mer om tjänsten här!