Ordern omfattar dels installation av ett komplett RS-BoardScannerQ-system för kvalitetssortering av hyvlade brädor, dels den nyutvecklade produkten RS-StrengthGrader för beröringsfri hållfasthetssortering som certifierades av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB tidigare i år. Leverans är planerad till sommaren 2017.

”Det här är en viktig order för oss och en ytterligare framgång för satsningen på vår produkt RS-BoardScannerQ”, säger Peter Johansson, VD för Image Systems AB. ”Det är speciellt glädjande att Vida nu valt RS-BoardScannerQ som en av de viktigaste komponenterna i sin satsning att bygga upp en av världens mest högpresterande produktionslinjer med automatisk kvalitets- och hållfasthetssortering av hyvlat virke. Det är också glädjande att vi nu tar steget in i vidareförädling och hyvlerier”, fortsätter Peter Johansson.

”Vi har bedömt att RS-BoardscannerQ för närvarande är det mest kompletta systemet på marknaden, och passar väl in i vår satsning att bygga en av världens mest avancerade produktionslinjer för hyvlat virke”, säger Jonas Axelsson, projektchef och ansvarig för Vidas investeringar i Nössemark. ”Viktiga faktorer är också möjligheten till beröringsfri hållfasthetssortering i hastighet om 200 bitar/minut, samt det moderna gränssnittet som i och med detta projekt får automatisk koppling mot Vidas orderhanteringssystem”, fortsätter Jonas Axelsson.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat tväravsyningssystem av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk tack vare den sofistikerade mättekniken och RemaSawcos nya och unika hållfasthetsapplikation som är beröringsfri.