Vår 3D-mätram RS-3D Log Scanner ser stockens sanna form och mäter även barktjockleken och stockdiametern under barken. Läs mer här.