Översikt

Produkterna inom Rema och Sawco har sammanförts till en gemensam produktlinje – RS-familjen. Här återfinns ett koncentrat av erfarenhet och kunnande, samlat för att ge dig fördelar framför dina konkurrenter.

RS-XRay gör det möjligt att via röntgen se stockarnas inre egenskaper. Kan adderas till befintlig 3D scanner

RS-3D Xray i kombination öppnar oanade möjligheter i timmersorteringen

RS-FlexCon är vår operatörsstol där omtanke om operatören är i fokus

RS-LogSort PC-system för timmersortering

RS-TimberInventory är ett system för att hålla reda på timmerlagret i realtid

RS-Opt 3D-optimering i realtid för stockar och block i såghuset maximerar utbytet

RS-Z Logturning hittar och kontrollerar önskad rundvridningsvinkel

RS-Line blekesmätning i såghuset övervakar sågningen och gör dig uppmärksam på felaktigheter

RS-Con måttkontroll i såglinjen ger snabb info om måttnoggrannheten på centrumbitarna

RS-BoardScannerQ avsynar dina brädor i automatik i råsorteringar och justerverk

RS-EndSorter inspekterar ändytan på en bräda och levererar information om dess egenskaper

RS-Control är samlingsnamnet för våra kunskaper i att styra maskiner, motorer m.m. i sågverksprocessen

RS-Point peklaser för manuella sorterplatser i ett sorterverk

RS-Safety är ett samlingsnamn för maskinsäkerhet i sågverkets olika produktionsavsnitt

RS-Power är ett samlingsnamn för kraftdistribution

AIS Applikation - Integration - Spårbarhet

Vi ser också till att data som genereras i de olika processerna blir överförda till olika administrativa system som omger produktionen.