Fraud Blocker
Till Produkter

SLA - Ett smart supportavtal

Vad sägs om ett service- och supportavtal som inte bara tar hand om det som eventuellt går sönder,
utan även förutser, förebygger och åtgärdar felen innan de ens uppstår? Det är så vi på RemaSawco
tycker att det borde vara så därför erbjuder vi nu denna tjänst för våra produkter med statusen Active
eller Limited. Ett service- och supportavtal av denna typ kan i praktiken innebära en enorm skillnad för
din driftsäkerhet och potentiellt spara mycket pengar. Vi kallar tjänsten för SLA och det står för Service
Level Agreement. Sammantaget innebär ett SLA en rejält förbättrad support-upplevelse för dig som kund
och ett SLA är en lösning som kan leva upp till de krav som du som kund ställer på oss som leverantör.

SLA - Vad innebär det?

Vårt SLA kan tecknas på flera olika nivåer och du som kund väljer vilken servicenivå som passar just dig och din verksamhet. Avtalet är både modulärt och skalbart och ger dig inte bara en smart lösning med hög tillförlitlighet, utan även full kontroll på dina kostnader, precis som det borde vara.

Ett SLA är inte bara bra för dig som kund. Som leverantör är det viktigt att kunna dimensionera resurser och kompetens utifrån det faktiska behovet. Detta är normalt en svår uppgift som blir betydligt lättare om vi på ett bättre vis kan planera och förutsäga var, när och vilken typ av supportinsatser som kommer att behövas. Detta hjälper oss optimera våra resurser och därmed hålla kostnaderna nere till fördel för båda parter, win-win helt enkelt.

 

Vad ingår i ett SLA från RemaSawco?

Enkelt utryckt kan man säga att ett SLA innehåller sådant som gör vardagen i sågverket lite enklare.  Innehållet i just ditt SLA kan skilja sig från andras, men här nedan ser du några vanliga exempel.

Ett SLA ger i olika grad tillgång till (bland annat) följande tjänster:

Du väljer

Vårt SLA är både modulärt och skalbart. Du som kund väljer nivån och du kan till och med välja olika nivåer för olika system och/eller del i din sågverksprocess. I tabellen nedan ser du hur erbjudandet är uppbyggt med de viktigaste huvudinnehållet, men observera att det inte framgår några detaljer här då det ofta beror på varje enskild kunds specifika situation och behov.

* Maximal tid mellan första samtal och första uppkoppling mot kundens system.
** Max antal arbetstimmar innan resan startar för akut service.
*** Gäller mjukvaror som versionhanteras. I skrivande stund gäller detta RS-BoardScannerX och RS-Opt.

Vilka system kan ingå i ett SLA?

Alla system som har statusen ACTIVE eller LIMITED kan ingå i ett SLA. Aktuell status för våra system rapporteras årligen och kan hittas här, kontakta oss vid frågor.

Övervakning och underhåll på distans

RemaSawco kan övervaka driften och status på ert system och dess nyckelkomponenter från vårt supportcenter i Linköping. Vi kan genomföra tester, visst underhåll/förebyggande underhåll och felsökning på distans. Vi kan till och med göra vissa uppdateringar av mjukvara på distans. Detta spar potentiellt både tid och pengar och förebygger både planerade och oplanerade produktionsstopp vilket möjliggör en mycket hög systemtillförlitlighet. Vårt supportavtal erbjuder även stöd för back-up och nödåterställning.

Flera produkter i ett SLA ger fördelar

Om du väljer att lägga in flera produkter, sågverksdelar, sågverk eller till och med en hel koncern i samma supportavtal, så ger det positiva effekter på hur vi kan hantera supporten för dina produkter. Detta innebär att vår kostnad går ner och då går priset på ditt supportavtal också ner. Bra för båda parter med andra ord.

Rabatt på reservdelar

Alla våra SLA-kunder får rabatt på reservdelar. Hur mycket rabatt du får beror på vilken nivå du väljer för ditt SLA.
Om du tecknar STANDARD eller EXTENDED så förbinder vi oss till och med till viss leveranstid. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg.

Ökad tillgång till vår telefonsupport

Våra normala öppettider för telefonsupport är vardagar 07-17.

Med ett SLA på nivån STANDARD eller EXTENDED får man åtkomst till utökade öppettider, nämligen:

06-22 på helgfria vardagar

08-17 på helgerna (ej storhelg)

Vi utbildar din personal

Ett effektivt sätt att nå en högre driftsäkerhet är genom färre och kortare driftstopp. Detta uppnås enklast och snabbast genom att den egna personalen på plats är tillräckligt utbildade på systemen för att klara av de vanligast förekommande problemen.
Om du tecknar SLA med RemaSawco så utbildar vi din personal för att uppnå just detta. Det är en bra och lönsam investering för båda parter som snabbt ger effekt.

Förebyggande underhåll - En viktig del!

I avtalet ingår regelbundna och planerade servicebesök av en kompetent servicetekniker som i samarbete med våra produktspecialister och utvecklare kommer att jobba med förebyggande underhåll av dina system i syfte att förhindra fel innan de uppstår. Detta förebyggande arbetssätt möjliggör att vi kan undvika onödiga driftstopp. Vi erbjuder även systemöversyn med prestandaoptimerande åtgärder för att säkerställa att ditt system blir så bra och effektivt som möjligt.
I ett SLA ingår dessutom att RemaSawco spårar drifttiden på eventuella förslitningsdelar och håller en löpande dialog med dig som kund om en lämplig utbytesplanering. Detta är inte bara en stor fördel för våra kunder, utan det håller nere våra egna kostnader i det långa loppet och skapar därmed en incitamentsmodell till förmån för båda parter.

Alltid den senaste mjukvaruversionen

Alla kunder som tecknar SLA på någon av nivåerna S/W, STANDARD eller EXTENDED får alltid tillgång till den senaste versionen av våra produkters mjukvaror. Detta innebär att du kan vara säker på att du får ut maiximalt från dina system med alla tillgängliga funktioner. Observera att detta erbjudande endast gäller mjukvara som versionhanteras. Just nu innefattar detta RS-BoardScannerX samt RS-Opt (för timmersortering eller såglinjen).,Det går även bra att teckna ett separat SLA för enbart mjukvara.

Spårbarhet och ständigt lärande optimerar din process

När vi tecknar ett SLA med dig så innebär det även att vi börjar registrera och logga allt som händer. Vi lär oss lite i taget och över tid kommer vi tillsammans att kunna använda historiken till att ta nya beslut i syfte att optimera dina system. Du får dessutom spårbarhet
på alla åtgärder vi utför.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss så vi kan rekommendera vad som skulle passa just ditt sågverk.

Kontakt

För mer information om denna produkt, var god och kontakta vårt säljteam.

Mer information

Det Digitala Sågverket

RemaSawcos mål är att alla produkter och system interagerar sömlöst inom konceptet The Digital Sawmill. Detta innebär att varje komponent inte bara kommer att utföra sina specifika uppgifter utan också dela sina data med alla andra enheter. Med denna arkitektur kommer spårbarhet och produktionstillsyn att uppnås, vilket förbättrar produktvärdet och effektiviteten för slutkunden.
Ta nästa steg

Kontakta oss eller boka en demo redan nu!

Boka en demo
chevron-downarrow-left