Fraud Blocker

Produkter

filtrera produkter
  • Alla
  • Timmersortering
  • Såglinje
  • Brädhantering
DS

SLA - Ett smart supportavtal

Vad sägs om ett service- och supportavtal som inte bara tar hand om det som eventuellt går sönder,
utan även förutser, förebygger och åtgärdar felen innan de ens uppstår? Det är så vi på RemaSawco
tycker att det borde vara så därför erbjuder vi nu denna tjänst för våra produkter med statusen Active
eller Limited. Ett service- och supportavtal av denna typ kan i praktiken innebära en enorm skillnad för
din driftsäkerhet och potentiellt spara mycket pengar. Vi kallar tjänsten för SLA och det står för Service
Level Agreement. Sammantaget innebär ett SLA en rejält förbättrad support-upplevelse för dig som kund
och ett SLA är en lösning som kan leva upp till de krav som du som kund ställer på oss som leverantör.

Gå till produkt
DS

RS-LogScanner3DX

RS-LogScanner3DX är RemaSawcos kombinerade 3D- och röntgensystem för timmermätning i den moderna mätstationen. Denna kombination mäter dina stockars verkliga form och avslöjar samtidigt stockens inre egenskaper. Det betyder att du redan vid inmätningen kan välja att sortera efter de produktbehov som finns senare i processen. Enligt oberoende studier erbjuder systemet marknadens bästa mätning av diameter under bark, vilket ger dig stora konkurrensfördelar genom ett effektivare råvarunyttjande.

Gå till produkt
DS

RS 715

RS-715 är ett system för mätning, inmätning, SDC-redovisning samt sortering av stockar. Systemet är uppbyggt kring ett nätverk (Ethernet med TCP/IP protokoll) med industrianpassade PC och PLC. Operatörsgränssnittet är uppbyggt enligt Windows standard. Lösningen förenklar framtida utbyggnader av systemet. Den industriella routern gör det möjligt för RemaSawco att med fjärruppkoppling exempelvis uppdatera programvaror, kontrollera inställningar och felsöka i systemet. Uppkoppling görs med hög säkerhet via RemaSawcos server via en VPN Tunnel.

Gå till produkt
DS

RS-Opt Timmersortering

RS-Opt ger dig maximalt värde ur dina stockar. Den användarvänliga applikationen med ett modernt och grafiskt användargränssnitt gör det enkelt och överskådligt för operatören. Stockoptimeringen utförs kontinuerligt under sågning och bygger på en inmätt 3D-modell av den aktuella stocken. Direkt när stocken lämnat mätramen utförs optimeringen med hänsyn till bästa ekonomiska värde, maximal volym eller andra kundkrav. RS-Opt kan även användas som simuleringsverktyg för att planera produktionen och prova utfallet mot olika postningar.

Gå till produkt
DS

RS-LogScanner3D

RS-LogScanner3D är RemaSawcos mätsystem för 3D-mätning av virke, byggt på en användarvänlig och framtidssäker mjuk- och hårdvaruplattform. Med detta mätsystem får du en högpresterande skanner som mäter den verkliga formen på dina stockar för att möjliggöra maximal avkastning. Med täta intervall registreras hela mantelytan med hjälp av hundratusentals mätpunkter. 3D-mätramen täcker de flesta behov för t ex virkessortering, mätning, helstocksinredning, sågintag, sågkontroll och stocksvarvning.

Gå till produkt
DS

RS-Z

RS-Z använder 3D-data från stockoptimering och ytterligare inmätning vid rundvridaren för att möjliggöra automatisk rundvridning samt förbättra dess precision. Inmätningen vid rundvridaren sker med två kameror med linjelaserteknologi som ger en partiell mätning av stockformen – för att undvika stora ombyggnationer av mekanik.

Gå till produkt
DS

RS-Con

RS-Con är en användarvänlig applikation med ett modernt och grafiskt gränssnitt. Användaren kan själv enkelt bestämma vilka parametrar som är viktiga och anpassa hur informationen presenteras. RS-Con mäter tjocklek och bredd på centrumutbytet direkt efter delningssågen och presenterar data i realtid till operatör och överordnat system. RS-Con ger också information om hur sågklingor och band uppför sig.

Gå till produkt
DS

RS-Line

Ett litet centrerings- eller rundvridningsfel leder till stora utbytesförluster, och är felet dessutom okänt är det omöjligt att rätta till det. RS-Line från RemaSawco kontrollerar stockinmatningen och sågens viktigaste inställningar, kontinuerligt och under drift. Med koppling till RemaSawcos stockoptimering RS-Opt tas även hänsyn till asymmetri, sidoförskjutning och optimerad rundvridning samt att stockoptimeringens funktion kan kontrolleras och utvärderas.

Gå till produkt
DS

RS-Opt Såglinje

RS-Opt ger dig maximalt värde ur dina stockar. Den användarvänliga applikationen med ett modernt och grafiskt användargränssnitt gör det enkelt och överskådligt för operatören. Stockoptimeringen utförs kontinuerligt under sågning och bygger på en inmätt 3D-modell av den aktuella stocken. Direkt när stocken lämnat mätramen utförs optimeringen med hänsyn till bästa ekonomiska värde, maximal volym eller andra kundkrav. RS-Opt kan även användas som simuleringsverktyg för att planera produktionen och prova utfallet mot olika postningar.

Gå till produkt
DS

RS-BoardScannerQ

RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning, kvalitetsbestämning och avkapsoptimering i en råsortering, ett justerverk eller ett hyvleri. Systemet upptäcker alla defekter och geometriska fel samt utför en avkaps- och kvalitetsoptimering.

Gå till produkt
DS

RS-EndSorter

RS-EndSorter inspekterar ändytan på en bräda och levererar information om ändytans egenskaper. Systemet består av en dator med tillhörande kamera och belysning. Det kan konfigureras för funktioner som tex detektering av upp- och nedsida eller detektering av inner- och ytterbit.

Gå till produkt
DS

RS-StrengthGrader

RS-StrengthGrader är ett system för maskinell hållfasthetsklassning av konstruktionsvirke och limträlameller. Det är en tilläggsapplikation till RS-BoardScannerQ som fås helt integrerad i befintlig mjukvara. Systemet är certifierat enligt europeisk standard (EN-14081) och kan användas för både gran och furu samt för torrt, rått och hyvlat virke.

Gå till produkt
chevron-downarrow-right