Fraud Blocker

Timmersortering

Hur maximeras utbytet? Välj rätt stock.

Maximerat utbyte börjar med förbättrad timmersortering. RemaSawco har lösningen. Vi tillhandahåller en komplett systemlösning för optimering av hela timmersorteringen – med Xray-system, 3D-mätramar till avancerad optimeringsmjukvara. Lägg till vår lösning för realtids-hantering av timmerlager och vårt kompletta system för kontroll och styrning. Då är det lätt att förstå att timmersortering har aldrig varit enklare och mer effektivt.

Se hur bättre timmersortering fungerar!

Kort om timmersortering

Se stockens inre egenskaper
Optimera timmersorteringen för maximalt utbyte
Hantera ditt timmerlager i realtid
Kontrollera hela processen från operatörsstolen.

Vår Inriktning

Våra kunder får ut mer från varje stock. Här är bevis.

Med avancerad timmersortering ökar våra kunder utbytet med ca 2%.

Egenskaper

Timmersortering – egenskaper

Se de inre egenskaperna

Avslöja stockens inre egenskaper, genom kärnveden – skapa möjligheter för bättre sortering.

Mät formen

Mät stockens verkliga form, med barktjocklek och diameter under bark.

Maximalt utbyte

Utnyttja råvaran på bästa sätt, genom att sortera stockarna baserat på Xray-information och enligt särskilda kvalitetskrav.

Reducera kostnader

Minska produktions- och lagerkostnader genom att såga enligt specifika produktionsordrar.

Våra produkter för timmersortering

chevron-downarrow-leftarrow-right