Fraud Blocker
Till Produkter

RS-BoardScannerQ

RS-BoardScannerQ är ett system för automatisk avsyning, kvalitetsbestämning och avkapsoptimering i en råsortering, ett justerverk eller ett hyvleri. Systemet upptäcker alla defekter och geometriska fel samt utför en avkaps- och kvalitetsoptimering.

Optimeringsresultatet överförs till automationssystemet som kontrollerar avkapet och sorteringen till fack. Dessutom inkluderar systemet traditionella sorterverksfunktioner såsom fackstatuskontroll, paketspecutskrifter, produktionsrapporter och dataöverföring till administrativa system med mera.

Systemet är designat för kontinuerlig produktion med besiktning och kvalitetsbedömning följt av avkapsoptimering och ett kvalitetsbeslut. Diverse dimensioner och träslag stöds. Målet är att producera största möjliga värde baserat på det regelsystem som definieras i systemet.

Systemet har tre huvudfunktioner:

  • Upptäckt av defekter
  • Optimering av brädor (avkapspositionering och kvalitetsbestämning)
  • Överföring av optimeringsbeslutet till automationssystemet

Systemet har blivit en succé hos våra kunder. Efter de första leveranserna har systemet vidareutvecklats. Förbättringar inkluderar bland annat kortare driftsättningstid, omfattande standardregelsamling, utökade möjligheter till simulering med mera. För sortering av konstruktionsvirke kan vi erbjuda beröringsfri hållfasthetsklassning – RS-StrengthGrader (se separat produktinformation).

Kompakt och i moduler

Mätningarna utförs med hjälp av kamerasensorer monterade både under och över transportören i en kompakt enhet. De är monterade i en vinkel som gör att brädorna inte behöver vändas. Den finurligt konstruerade transportören gör det möjligt för kamerasensorerna att se brädans alla fyra sidor utan att kedjor etc skymmer sikten. Tack vare kompaktheten kan hela enheten passas in i en befintlig anläggning utan att man behöver bygga om speciellt mycket. Ett modulärt system innebär att man kan starta med endast dimensionsmätning och senare bygga ut med avkapoch kvalitetsoptimering utan att byta hårdvaran. Dessutom kan enheten/antalet kamerasensorer anpassas till den maxlängd som man sorterar.

Kamerateknik

Nyckeln till att upptäcka defekter är att kombinera tracheid- och visionteknik. Tracheidtekniken gör det möjligt att upptäcka förändringar i träfibrerna. Kombinerat med visiontekniken kan vi hitta defekter som annars är svåra att upptäcka, till exempel olika typer av kvistar, röta, blånad med flera. Dessutom kan vi skilja smutsfläckar såsom olja och fotavtryck från andra typer av defekter. LED-belysning är inbyggd i kameraenheterna och tänds endast vid behov, vilket borgar för lång livslängd. Lasertriangulering används för att avslöja både dimensions- och formfel så som kantkrok, flatböj och kupighet. Kameraenheterna är monterade nära brädorna och transportören, vilket ger ökad precision och upplösning och minskar effekterna av eventuella skakningar.

Användarvänligt

Gränssnittet är skapat med enkelhet och överskådlighet som ledstjärna. För detta ändamål har grafik och animation använts i hög grad och med hjälp av moderna utvecklingsverktyg. Datorerna i systemet kan placeras på flera platser i verksamheten och stödjer visning på flera skärmar vilket ökar användbarheten.

Integrering

Dataöverföring av bräd- och paketdata till administrativa system är inbyggt. Dessa data kan uppdatera lager- och faktureringssystem i realtid.

Servicevänligt

Mät/kameraenheterna är lätt åtkomliga och kan bytas ut snabbt enligt ”plug-and-play” principen.

Simulering

Simulering kan ske på avslutade körningar för att kunna jämföra utfallet mot olika regelsamlingar. Dessutom kan man använda sig av utvärderingsprodukter, som ger ett teoretiskt resultat för varje bräda och som kan följas upp för en hel körning.

Hållfasthetsklassning – RS-StrengthGrader

Som en helt integrerad applikation i RS-BoardScannerQ kan en komplett funktion för beröringsfri hållfasthetsklassning installeras. Systemet är certifierat enligt EN 14081, av RiSe (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och NTI (Norsk Treteknisk Institutt). Godkännandet omfattar rått och torrt virke för konstruktions- och limträkomponenter.

Kontakt

För mer information om denna produkt, var god och kontakta vårt säljteam.

Produktbilder
Mer information

Det Digitala Sågverket

RemaSawcos mål är att alla produkter och system interagerar sömlöst inom konceptet The Digital Sawmill. Detta innebär att varje komponent inte bara kommer att utföra sina specifika uppgifter utan också dela sina data med alla andra enheter. Med denna arkitektur kommer spårbarhet och produktionstillsyn att uppnås, vilket förbättrar produktvärdet och effektiviteten för slutkunden.
Ta nästa steg

Kontakta oss eller boka en demo redan nu!

Boka en demo
chevron-downarrow-left