Fraud Blocker
Till Produkter

RS-Opt Såglinje

RS-Opt ger dig maximalt värde ur dina stockar. Den användarvänliga applikationen med ett modernt och grafiskt användargränssnitt gör det enkelt och överskådligt för operatören. Stockoptimeringen utförs kontinuerligt under sågning och bygger på en inmätt 3D-modell av den aktuella stocken. Direkt när stocken lämnat mätramen utförs optimeringen med hänsyn till bästa ekonomiska värde, maximal volym eller andra kundkrav. RS-Opt kan även användas som simuleringsverktyg för att planera produktionen och prova utfallet mot olika postningar.

Med RS-Opt får du:

  • Realtidsoptimering med fulloptimering.
  • Optimala inläggningsvärden. Avgör postning, rundvridningsläge och inläggning för varje stock och block.
  • Simuleringsverktyg för produktionsplanering.
  • Offlineoptimering.
  • Goda uppföljningsmöjligheter med flexibla rapporturval på tidsperioder, timmerklass med mera. Dataexport till diverse administrativa system.

Optimering

Utifrån givna förutsättningar bestämmer optimeringen de mest fördelaktiga värdena för kurvsågning, rundvridning och postning. Hänsyn tas till stockens form, maskinuppställning, samt de parametrar som anger maskinernas förmåga och noggrannhet i hanteringen av stocken. I RS-Opt anges värde på centrumutbyte och sidoprodukter samt regler för vankant och avkap. Optimeringsprocessen räknar sedan fram den produktkombination som ger det högsta totala utbytesvärdet med hänsyn till givna regler. RS-Opt ger alltså inte bara den bästa postningen utan även optimalt rundvridningsläge och centreringsläge för stock och block.

Definierade produkter

Varje optimering och beslutad postning baseras på definierade produkter. Produkterna skapas utifrån centrumutbyte, sidobrädor, träslag, ekonomiskt värde (pris/m³), prioriteter, tillåten vankant, maskinuppställning med mera. Data om produkterna matas in i sågprogram, som kan användas för exempelvis kundkrav eller träslag.

Simulering för kontroll och planering

Systemet är ett utmärkt hjälpmedel för att styra produktionen. Det kan även användas för simulering offline, där stock för stock eller en sats av stockar kan simuleringssågas. Man kan också prova utfallet av scenarion med exempelvis nya postningar, produkter och sågprogram.

Rapporter och uppföljning

Alla data lagras. Produktionsrapporter kan skapas för till exempel en viss tidsperiod, timmerklass eller träslag. Optimeringsresultatet presenteras i realtid i ett modernt gränssnitt.

Användarvänlig inmatning

Inmatningen av produkter och regler sker via ett användarvänlig gränssnitt som bygger på relationer mellan olika produkter och regler för att undvika att information måste matas in flera gånger på olika ställen. Programmet har visuella hjälpmedel för att kommunicera på ett tydligt sätt vad de olika parametrarna har för sluteffekt.

Kontakt

För mer information om denna produkt, var god och kontakta vårt säljteam.

Produktbilder
Mer information

Det Digitala Sågverket

RemaSawcos mål är att alla produkter och system interagerar sömlöst inom konceptet The Digital Sawmill. Detta innebär att varje komponent inte bara kommer att utföra sina specifika uppgifter utan också dela sina data med alla andra enheter. Med denna arkitektur kommer spårbarhet och produktionstillsyn att uppnås, vilket förbättrar produktvärdet och effektiviteten för slutkunden.
Ta nästa steg

Kontakta oss eller boka en demo redan nu!

Boka en demo
chevron-downarrow-left